Certyfikaty
i szkolenia

„Zoofizjoterapia zwierząt towarzyszących”

„Techniki metody Tellington TTouch”

„Kinezyterapia i psi fitness”

„Taping psów w praktyce”

„Masaż małych zwierząt”

„Pierwsza pomoc przedweterynaryjna dla zwierząt”

„Rehabilitacja psów i kotów w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych”

„Terapia blizny”

„Fizykoterapia w fizjoterapii”

„Kurs masażu małych zwierząt II-go stopnia”

„Techniki osteopatyczne w zoofizjoterapii cz.1 i cz.2”

„Instruktor fitnessu dla psów”

„Kurs integracji sensorycznej dla psów”

„Terapia przepon w ujęciu osteopatycznym”

„Trener Motoryki Psów”

„Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”